Mentres no acabem el nou web, podeu seguir l'actualitat del Museu a:
Facebook:www.facebook.com/museudelaquarella
Twitter:@museuaquarella

museu de l'aquarela